fbpx

Aktivnost ADRA Crne Gore 23. i 24. februara. 2012.

10. 08. 2012.

ADRA Crne Gore je odgovorivši na apel UNHCR-a uz saradnju Crvenog Krsta Crne Gore, lokalnih kriznih štabova i Vojske Crne Gore 23. i 24. februara udijelila pomoć u vidu drva za ogrijev u opštini Pljevlja i opštini Berane. U opštini Pljevlja, romskom naselju Trlica za 10 ugroženih porodica izbjeglih sa Kosova obezbjeđeno je 20 kubnih metara drva za ogrijev. U teškim sniježnim uslovima, ova domaćinstva među kojima je i veliki broj male djece su 20 dana bili bez ogrijeva, kada dnevne temperature nisu prelazile 0 ℃.

Sledećeg dana (24. februara) u opštini Berane stanarima “HELP”-ove zgrade, socijalno ugroženog    stanovništva obezbijeđeno je 42 kubna metra drva za ogrijev uz saradnju Vojske Crne Gore i opštine Berane, obezbijeđena je i mehanizacija kojom je očišćen pristupni put i mjesto gdje će drva biti istovarena. Zbog velikog broja slabo pokretnih i starih osoba, Vojska Crne Gore se pobrinula da drva budu isječena i raspoređena.

Nakon ovih aktivnosti predstavnik ADRA-e i koordinator UNHCR-a su obišli lokalitete RUDEŠ I i RUDEŠ II, Novi Riversajd, Balabanda, a zatim su prijemom lokalnih kriznih štabova i predstavnika HELP-a, Crvenog Krsta, UNHCR-a utvrðeni spiskovi najugroženijih porodica u opštinama Pljevlja, Kolašin i Berane i dogovorena sledeæa faza raspodjele hrane, higijene i drva za ogrijev.