fbpx

Nove mogućnosti za pripadnice ranjivih kategorija društva

15. 10. 2021.

Kroz projekat „Žene kao nosioci pozitivnih društvenih promjena” koji je finansiran od strane Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, u prostorijama Otvorenog centra NVO “Adra”, počela je obuka za rad na šivaćim mašinama za 15 žena iz reda ranjivih kategorija društva.

Projekat je zamišljen tako da se pripadnicama ranjivih kategorija društva pruži šansa da steknu i usavrše vještine krojenja i šivenja, a to u perspektivi može biti njihovo zanimanje. U martu ove godine, istu obuku je pohađalo 10 žena pripadnica RE populacije sa područja Konika, koje su bile veoma zadovoljne samom obukom, ali i rezulatima.

Nakon završetka kursa koji se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela, polaznice obuke će osim stečenih znanja dobiti i sertifikate, što će im otvoriti mogućnost za buduće zapošljenje.Ukupno će biti organizovana tri kursa, a svaki od njih trajaće dva mjeseca i brojaće po pet učesnika, kako bi obuka bila realizovana na što kvalitetniji način, a u isto vrijeme poštujući epidemiološke mjere.

Podsjećamo, Glavni grad Podgorica, odnosno Sekretarijat za socijalno staranje nedavno je potpisao memorandum o saradnji sa humanitarnom organizacijom “Adra”, u oblasti unapređenja položaja i kvaliteta života socijalno ranjivih kategorija stanovništva.

Preuzeto sa https://www.portalanalitika.me/