fbpx

Ime i logo

Ime

Adventisti sedmog dana (naziv Hrišćanska adventistička crkva je naziv pod kojim je Crkva registrovana u državi) uključuje suštinska vjerovanja Crkve.

Adventisti odslikava naše snažno ubjeđenje u blizinu Hristovog drugog dolaska.

Sedmog dana ukazuje na biblijsku Subotu koja je od Stvaranja uvijek bila sedmi dan sedmice odnosno dan od odmora.

Logo

Logo, takođe, odslikava suštinska vjerovanja Crkve. Njegova osnova je otvorena Biblija jer njena poruka treba da se čita i sprovede u praksu. U centru biblijske poruke nalazi se krst, i zato se ona nalazi u samom centru logo-a. Iznad krsta i otvorene Biblije uzdiže se plamen koji predstavlja Svetoga Duha, nosioca istine.

Drugi Hristov dolazak

Linije na vrhu dizajna govore o našoj vjeri u vaskrsenje i vaznesenje na Nebo, koje će se dogoditi prilikom Hristovog drugog dolaska.

Plamen

Dizajn plamena je formiran od tri linije koje predstavljaju tri anđela iz Otkrivenja 14 koji okružuju Zemlju, što se odnosi na našu misiju propovjedanja jevanđelja cijelom svijetu. Ove linije formiraju oblik vatre koji je simbol Svetoga Duha.

Krst

Simbol krsta, koji predstavlja jevanđelje spasenja, je postavljen u centar dizajna kako bi naglasio Hristovu žrtvu koja je centralna tema vjere adventističkih hrišćana.

Otvorena Biblija

Biblija formira osnovu dizajna i govori o temelju naših vjerovanja. Otvorena je kako bi naglasila potrebu za potpunim prihvatanjem Božje riječi.