fbpx

O nama

„Ja u njima i ti u meni: da budu sasvim ujedno, i da pozna svijet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao.”
Isus Hristos (Jovan 17,23)

Prvi adventistički vjernici i nosioci adventističke duhovne misli pojavili su se na našim prostorima u drugoj polovini 19. i na početku 20. vijeka. U ovoj monografiji prikazan je razvoj Crkve na našim područjima u 20. vijeku.

Crkva svih naroda
Pitanja i odgovori
Molitvene potrebe
Misija Hrišćanske adventističke crkve je da propovjeda Božju riječ svim ljudima i da ih poziva da postanu Hristovi učenici koji objavljuju vječno Jevanđelje, obuhvaćeno Trostrukom anđeoskom porukom (Otkrivenje 14:6-12), i pripremaju svijet za Hristov drugi dolazak.

Biblija je kompleksna zbirka od 66 knjiga koju je pisalo više od 40 autora tokom hiljada godina. Ona je knjiga koja je uticala na formiranje većeg djela istorije i može da nam pomogne u pronalaženju svrhe života i bude vodič u važnim životnim pitanjima.

Ukoliko želite da istražujete Bibliju, ne morate to raditi sami!

Adventistička crkva ja izrasla iz grupe iskrenih tragalaca za odgovorima u Svetom pismu. 

Mi želimo da Vam pomognemo da razumijete Bibliju kako biste pronašli iscjeljenje i nadu u Isusu Hristu.