fbpx

Crkva svih naroda

„Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškog roda ni ženskog; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.“

Apostol Pavle (Poslanica Galatima 3,28)

Putujući svijetom sigurno ćete svuda susresti adventiste. Adventističku crkvu možete naći iznad arktičkog kruga u Norveškoj, kao i blizu južnog rta u Čileu u Južnoj Americi; u Hong Kongu, u Lagosu ili u San Francisku. Adventiste ćete naći u Podgorici, Beogradu, Zagrebu, Jerusalimu, Sidneju, Tokiju i u desetinama hiljada drugih mjesta na čitavoj planeti. Zapravo, postoji samo nekoliko država u kojima nema adventista.

Tokom perioda od samo sto i pedeset godina Adventistička crkva se iz grupe predanih istraživača Biblije razvila u zajednicu koja je u cijelom svijetu premašila 21 milion vjernika, uz milione drugih koji Adventističku crkvu smatraju svojim domom.

Koristeći se svim postojećim medijima, poruka Adventističke crkve se danas čuje na 921 jezika. U 209 zemlje svijeta ova crkva zapošljava preko 220.000 ljudi u evanđeoskim, pastoralnim, obrazovnim i pomoćnim službama svog sveopšteg poslanja.

Pojam adventisti sedmog dana govori o dva važna vjerovanja. Riječ advent znači dolazak – adventisti su ljudi koji iskreno vjeruju u skori drugi dolazak Isusa Hrista. Izraz sedmog dana odnosi se na dan koji adventisti smatraju sedmičnim praznikom, a to je sedmi dan u sedmici, subota.

Evropski korjeni

Vjerovanje Hrišćanske adventističke crkve duboko je ukorijenjeno u osvjedočenje evropskih vjerskih reformatora. Najveći dio njene nauke njegovali su evropski vjernici davno prije organizovanja Adventističke crkve 1863. godine.

Adventistička crkva je počela stvarati svoj identitet u Evropi tokom posljednje decenije devetnaestog i u prvim decenijama dvadesetog vijeka. Premda se ni u jednoj evropskoj zemlji nije razvila u većinsku vjersku zajednicu, ona je postala značajan pokret s neprekidnim rastom, koji je dao značajan doprinos vjerskom i društvenom životu na cijelom kontinentu.

U većini evropskih zemalja Adventistička crkva je organizovana na nacionalnom nivou, sa sopstvenim vođstvom. Postoje dva sjedišta koja koordiniraju rad u Evropi – jedno u Bernu u Švajcarskoj, a drugo u Sent Albansu u Engleskoj. Adventistički pastori školuju se u obrazovnim ustanovama u Evropi. Tri od njih (u Engleskoj, Francuskoj i Njemačkoj) pružaju mogućnost sticanja najviših teoloških diploma.

Hrišćanska crkva

Adventisti sedmog dana imaju mnogo zajedničkog s drugim hrišćanima. Oni priznaju i obožavaju istog Boga i tako svoju nadu u život poslije smrti zasnivaju na životu, smrti, vaskrsenju i povratku svog Spasitelja Isusa Hrista.

Svojim duhovnim precima smatraju milione ljudi i žena koji su tokom vijekova svjedočili o svojoj vjeri u Hrista. Jednako tako oni se raduju što su hršćani mnogih osvjedočenja danas spremni da šire Radosnu vijest.

Zajedno sa svim hrišćanima, adventisti standardne prijevode Biblije smatraju izvorom objave. Biblija je jedini autoritet na području vjere i života.

Adventisti s većinom ostalih hrišćana vjeruju u Sveto Trojstvo i u istorijsku činjenicu da je Isus Hristos na čudesan način i ljudskog i božanskog porijekla. Sa stotinama miliona drugih hrišćana oni smatraju Hristovu žrtvu – a ne vlastita dobra djela – osnovom spasenja. To je Božje rješenje za sve što je u ovom svijetu pošlo naopako.

Crkva u Crnoj Gori

U Crnoj Gori Hrišćanska adventistička Crkva je dio velike porodice svjetske Crkve. Više od 71.000 crkvenih zdanja čine prostor u kojem se redovno okuplja na službu više od 21 milion vjernika u svijetu. Ova Crkva pripada crkvama koje u svijetu najbrže rastu jer se broj njenih vjernika svakodnevno uvećava za oko 2.000 ljudi.

Kao susjedi i miroljubivi građani, adventistički hrišćani razvijaju dobre odnose i učvršćuju zajedništvo s ljudima svih narodnosti, rasa, jezika, kultura i religijskog opredjeljenja. Postojece razlike u vjerovanju, narodnim običajima i istoriji jednog naroda ne smiju da prouzrokuju netrpeljivost i mržnju. Naprotiv, ta raznolikost treba da doprinese ljepoti i bogatstvu života i postojanja cjelokupne ljudske porodice. Bog voli sve ljude i „želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine“. To je osnovna biblijska poruka sa stranica jevandjelja.

Adventistički hrišćani zato poštuju i obavljaju svoje građanske i društvene obaveze, motivisani božanskom ljubavlju i nesebičnim uvažavanjem bližnjih.

Crkveno zdanje u Podgorici
Lomljenje hljeba tokom obreda Večere Gospodnje
Propovjedanje iz Božje riječi
Proučavanje Svetog pisma u grupama
Crkva na bogosluženju
Vjeronauka za djecu
Sastanci dječjeg izviđačkog odreda