fbpx

ADRA Crne Gore – još jedan instrument u Božjim rukama

06. 10. 2017.

ADRA Crne Gore u partnerstvu sa ADRA Slovenije, implementira u Crnoj Gori projekat kofinansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije: „Žene kao nosioci pozitivnih društvenih promjena u Crnoj Gori“.

Oduvijek je Bog imao prikladne alatke i načine kako da dosegne do svoje djece – u skladu sa vremenom u kojem živimo, znanjem, našim kapacitetima i darovima, koje je vješto koristio za pomaganje onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Tako je i ADRA Crne Gore (Adventistička agencija za razvoj i pomoć), kao predstavnik civilnog sektora, dobila svoju važnu ulogu i dužnost da se nađe ljudima u nevolji, i ne samo kao odgovor na krizne situacije, već i kao pouzdani izvor sa kojeg će poteći različiti razvojni projekti, u korist cijele lokalne zajednice, kreirajući čvrste mostove sa korisnicima i partnerima, sa zajedničkim ciljem – pomoći ljudima da dosegnu kvalitetniji i sigurniji život.

ADRA Crne Gore će u narednom periodu imati sjajnu priliku da na najbolji način predstavi „hrišćanstvo na djelu“, kroz zajednički projekat između ADRA Slovenije i Crne Gore, a kojeg većim dijelom finansira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije, pod nazivom: „Žene kao nosioci pozitivnih društvenih promjena u Crnoj Gori“. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese osnaživanju žena u Crnoj Gori, u boljem poznavanju njihovih prava, socijalne inkluzije, prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje kroz preduzetničke inicijative, te podizanju svijesti ranjivih kategorija društva o njihovim ljudskim pravima i očuvanju zdravlja kao premise za razvoj zdravog društva, a takođe i podizanju svijesti cijele zajednice o pravima žena i promociji njihovog aktivnog uključivanja u kreiranju socijalnih politika. Posebna pažnja će se obratiti na mlade žene, dugoročno nezaposlene, žene preko 40 godina, žene iz redova romske populacije, samohrane majke…i ponekad se zapitamo ima li kraja listi ljudi u potrebi. Upravo zbog toga što živimo u nesigurnim vremenima, punim beznadežnih pogleda onih „manje srećnih“ i trke za postizanjem ličnih ciljeva, tokom koje se često ne uočavaju potrebe naših bližnjih, dobro je da postoje organizacije kao što je ADRA, jer mogu pružiti utočište za nevoljnike i uporište za neke nove početke, saznanja i nade.

Kroz ovaj projekat je prvenstveno predviđeno kreiranje Centra za osnaživanje ženskih prava i preduzetničkih inicijativa, koji je i mnogo više od toga što mu naziv govori. Kroz kurseve iz informatičkog opismenjavanja, sticanje vještina u izradi ručnih radova, priprema za jedan dobar razgovor sa budućim poslodavcima, izradu biznis planova, savjetovanja iz oblasti reproduktivnog zdravlja i zdravlja uopšte, predavanja na teme ostvarivanja sopstvenih prava, razmjenu iskustava sa uspješnim pojedincima koji su nekada bili na toj „nultoj poziciji“ – naše korisnice će biti bogatije za hrabrost, samopouzdanje, odlučnost, nova prijateljstva i saznanja, a aktivisti ADRA-e za plemenitost, radost davanja, posvećenost svom pozivu, što će rezultirati onim na što smo i pozvani – upotrebu Božijih alatki i darova za dobrobit ljudi koji nas okružuju, i u krajnjoj (ili prvoj) liniji, prilika da ljudima kroz praktičan rad i brigu za njih pokažemo i Hristovu misiju, koja se nije mnogo razlikovala od naše.

Već sada, na samom početku implementacije ovog projekta, možemo uočiti prve rezultate koji su vrlo ohrabrujući. Kreiraju se nova partnerstva sa predstavnicima civilnog sektora, osnažuju institucionalni mehanizmi saradnje sa predstavnicima Vlade i lokalne samouprave kroz njihovo aktivno učešće na realizaciji projekta, a sve u cilju upravljanja zajedničkih resursa ka izgradnji uspješnijeg i srećnijeg društva, kroz prizmu odgovora na potrebe njegovih najranjivijih kategorija. Pored ovoga, od izuzetnog je značaja dugoročna strategija razvoja projekata koji imaju za cilj socijalnu i radnu inkluziju, obraćajući posebnu pažnju na oblast ljudskih prava, zapošljavanje, obrazovanje i razmjenu iskustava i dobre prakse sa zemljama iz okruženja i Evrope. ADRA Crne Gore je ove godine po prvi put imala priliku da učestvuje i u javnom pozivu od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i da zajedno sa jednom italijanskom NVO, kao ravnopravan partner, kandiduje projekat koji ima za cilj edukaciju i zapošljavanje ranjivih kategorija društva, te da na taj način osnaži već postojeći projekat i produži naše napore u borbi da se ljudima omogući elementarno ljudsko pravo na pristojan život, posao i zdravlje.

A iznad svega, najbitnije su veze koje stvaramo sa ljudima, posebno naše zalaganje u stvaranju njihovih veza sa Bogom. Kako bi ovo postao najuspješniji segment našeg poslovanja, pozivamo vas da nas se sjetite u molitvama i postanete aktivni učesnici u kreiranju nečijeg novog života.

Suzana Stijović