fbpx

Hitan poziv na molitvu

25. 02. 2022.

Dragi prijatelji,

Bez sumnje ste pratili aktuelna međunarodna događanja. Imperativ je da se molimo za našu dragu braću i sestre u istočnoj Evropi, Ukrajini i Rusiji. Izazovi koji dolaze s otvorenim sukobom su strašni. Imamo hiljade članova u toj regiji svijeta. Potrebne su im naše molitve i podrška na svaki mogući način. Molimo vas da njih i njihove porodice imate u svojim molitvama dok se molimo za mir na ovom svijetu kako bi poruke tri anđela mogle stići u svaki dom i srce u ovim posljednjim danima zemaljske istorije. Molimo vas da se molite za naše pastore, članove crkve, vođe, studente i institucije u Ukrajini—uključujući našu obrazovnu ustanovu visokog obrazovanja u Buči oko sat vremena od Kijeva, našu predivnu kliniku/medicinski centar u centru Kijeva i našu izdavačku kuću.

Nakon što sam nekoliko godina živio u toj dijelu svijeta i posjetio naše drage članove crkve na mnogim mjestima Evroazijske divizije, uključujući Ukrajinu, moje je srce povezano s njima. Oni su vjerni i predani adventisti sedmog dana. Molimo vas molite se za njihovu hrabrost i hrišćansko svjedočenje u ovim vrlo teškim vremenima. Neka Božja prisutnost i snaga budu opipljivi za svakoga od njih i neka im ulije mir dok ih vodi kroz ovu tešku situaciju. Njegova dragocena obećanja su uvijek sigurna, kao što su Isaija 26:3, Isaija 41:10, 13 i Isus Navin 1:9.

Danas se gotovo 300 zaposlenika u svjetskom sjedištu adventista sedmog dana u Silver Springu u Merilendu sastalo na Zoomu na posebnoj molitvenoj sesiji. Spremni smo pomoći na bilo koji način Evroazijskoj diviziji, koja uključuje Ukrajinu. Pomoći ćemo moralnom podrškom, savjetima, molitvama i finansijskom pomoći. ADRA trenutno traži načine za pružanje humanitarne pomoći u zemlji, kao i onima koji se suočavaju sa statusom izbjeglice.

Naravno, crkva je nemoćna u svojoj ljudskoj sposobnosti da napravi bilo kakve mjerljive promjene u trenutnoj situaciji, ali imamo svu silu koja nam je dostupna kroz molitvu i potpuno se oslanjamo na Svemogućeg Boga da interveniše kako bi zaustavio krvoproliće i obnovio mir.

Evroazijska divizija poslala je posebnu najavu svim članovima crkve na području divizije da se udruže u ujedinjenoj molitvi svaki dan u 19 sati počevši danas, 24. februara do 4. marta. Osim toga, ove subote, 26. februara, biće dan posta i molitve na cijelom području te ogromne divizije. Pozivam vas, kao svjetsku crkvenu porodicu, da se pridružite našoj dragoj braći i sestrama u Evroazijskoj diviziji u ovom posebnom vremenu molitve, dok se molimo za mir i da Božji Duh kontroliše situaciju.

Osim toga, molimo vas da imate na umu i u molitvama naše ljude u Kini koji se suočavaju sa sve većim ograničenjima, naše vjernike u Mjanmaru koji se suočavaju s represijom,  hiljade naših vjernika u Južnom Sudanu koji se suočavaju s nadolazećom glađu, hiljade naših vjernika u Etiopiji koji se suočavaju sa sukobima i mnoga druga mjesta širom svijeta koja imaju poteškoća. Svakako, to su znakovi Hristovog skorog povratka.

Moramo se moliti Gospodu molitvom za mir i ohrabrenje za naše dragocjene članove crkve u Evroazijskoj diviziji i širom svijeta. Neka Gospod donese ozdravljenje i mir svim izazovnim okruženjima širom svijeta. Znamo da Isus uskoro dolazi! Kakvu blagosloslovenu nadu imamo dok sigurno počivamo u Njegovim rukama. Hvala vam na molitvama.

Ted N. C. Vilson,
Predsjednik Crkve adventista sedmog dana