fbpx

Hitan poziv na molitvu

25. 02. 2022.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on tumblr
Share on pocket
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dragi prijatelji,

Bez sumnje ste pratili aktuelna međunarodna događanja. Imperativ je da se molimo za našu dragu braću i sestre u istočnoj Evropi, Ukrajini i Rusiji. Izazovi koji dolaze s otvorenim sukobom su strašni. Imamo hiljade članova u toj regiji svijeta. Potrebne su im naše molitve i podrška na svaki mogući način. Molimo vas da njih i njihove porodice imate u svojim molitvama dok se molimo za mir na ovom svijetu kako bi poruke tri anđela mogle stići u svaki dom i srce u ovim posljednjim danima zemaljske istorije. Molimo vas da se molite za naše pastore, članove crkve, vođe, studente i institucije u Ukrajini—uključujući našu obrazovnu ustanovu visokog obrazovanja u Buči oko sat vremena od Kijeva, našu predivnu kliniku/medicinski centar u centru Kijeva i našu izdavačku kuću.

Nakon što sam nekoliko godina živio u toj dijelu svijeta i posjetio naše drage članove crkve na mnogim mjestima Evroazijske divizije, uključujući Ukrajinu, moje je srce povezano s njima. Oni su vjerni i predani adventisti sedmog dana. Molimo vas molite se za njihovu hrabrost i hrišćansko svjedočenje u ovim vrlo teškim vremenima. Neka Božja prisutnost i snaga budu opipljivi za svakoga od njih i neka im ulije mir dok ih vodi kroz ovu tešku situaciju. Njegova dragocena obećanja su uvijek sigurna, kao što su Isaija 26:3, Isaija 41:10, 13 i Isus Navin 1:9.

Danas se gotovo 300 zaposlenika u svjetskom sjedištu adventista sedmog dana u Silver Springu u Merilendu sastalo na Zoomu na posebnoj molitvenoj sesiji. Spremni smo pomoći na bilo koji način Evroazijskoj diviziji, koja uključuje Ukrajinu. Pomoći ćemo moralnom podrškom, savjetima, molitvama i finansijskom pomoći. ADRA trenutno traži načine za pružanje humanitarne pomoći u zemlji, kao i onima koji se suočavaju sa statusom izbjeglice.

Naravno, crkva je nemoćna u svojoj ljudskoj sposobnosti da napravi bilo kakve mjerljive promjene u trenutnoj situaciji, ali imamo svu silu koja nam je dostupna kroz molitvu i potpuno se oslanjamo na Svemogućeg Boga da interveniše kako bi zaustavio krvoproliće i obnovio mir.

Evroazijska divizija poslala je posebnu najavu svim članovima crkve na području divizije da se udruže u ujedinjenoj molitvi svaki dan u 19 sati počevši danas, 24. februara do 4. marta. Osim toga, ove subote, 26. februara, biće dan posta i molitve na cijelom području te ogromne divizije. Pozivam vas, kao svjetsku crkvenu porodicu, da se pridružite našoj dragoj braći i sestrama u Evroazijskoj diviziji u ovom posebnom vremenu molitve, dok se molimo za mir i da Božji Duh kontroliše situaciju.

Osim toga, molimo vas da imate na umu i u molitvama naše ljude u Kini koji se suočavaju sa sve većim ograničenjima, naše vjernike u Mjanmaru koji se suočavaju s represijom,  hiljade naših vjernika u Južnom Sudanu koji se suočavaju s nadolazećom glađu, hiljade naših vjernika u Etiopiji koji se suočavaju sa sukobima i mnoga druga mjesta širom svijeta koja imaju poteškoća. Svakako, to su znakovi Hristovog skorog povratka.

Moramo se moliti Gospodu molitvom za mir i ohrabrenje za naše dragocjene članove crkve u Evroazijskoj diviziji i širom svijeta. Neka Gospod donese ozdravljenje i mir svim izazovnim okruženjima širom svijeta. Znamo da Isus uskoro dolazi! Kakvu blagosloslovenu nadu imamo dok sigurno počivamo u Njegovim rukama. Hvala vam na molitvama.

Ted N. C. Vilson,
Predsjednik Crkve adventista sedmog dana